Začátek školního roku 2021/2022

Pravidelné tréninky začínají v pondělí 13.9.2021 (pokud to situace okolo covidu dovolí). Tréninky budou ve sportovním centru Nymburk každé pondělí od 17:30. Čas 17:30 je míněn jako vstup do bazénu. Do Sportovního centra je vhodné přijít dříve, například 17:10 - 17:15.

V 17:15 odchod do šaten, převléknout,
v 17:20 krátká rozcvička - protažení, osprchovat,
v 17:30 nástup do bazénu.

Podrobněji na kartě "Tréninky"

Cena za první pololetí je 2000 Kč.
Číslo účtu: 2600586067/2010
variabilní symbol: 111
Prosím, platbu popište jménem dítěte, ať je možné ji přiřadit.

Přihlášku, čestné prohlášení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a formulář pro lékařskou prohlídku naleznete v sekci Download

Dotazy? Pište na e-mail, volejte na mobil, použijte WhatsApp...

soustředění Hořice 2021

Robert, září 2021