Po delší přestávce, která byla způsobena vánočními svátky, jarními prázdninami a především nepříznivými klimatickými podmínkami, si dovolujeme oznámit, že počínaje dnem

20.2.2012 začínají opět pravidelné tréninky.

Dále upozorňujeme, že je nutné uhradit platbu na další pololetí. Příspěvek ve výši 3 500,- Kč/pololetí uhraďte prosím na účet č. 246677572/0300, variabilní symbol 111 do 28.2.2012 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno člena kvůli identifikaci platby.