Částku  3500,-Kč posílejte do 15.10.2015 na účet číslo 2600586067/2010, VS 111, do poznámky uveďte jméno dítěte.