Děkujeme zástupcům města Poděbrady za finanční podporu našeho plaveckého klubu a byli bychom rádi, kdybyste naši činnost podporovali i nadále.