Trénovat začínáme tentokrát 3.10.2016 od 17,30. Sraz v 17,15 ve vestibulu.

Prosíme rodiče stávajících plaváčků (kdo tak ještě neučinil) o info, zda budou děti pokračovat.
Informace posílejte na e-mail: lucie.janska@aquapodebrady.cz
Po tomto termínu nabíráme již jen nové děti.

Cena za 1. pololetí 2.800,-Kč, č. účtu 2600586067/2010 V.S 111