Nedlouho po založení plaveckého oddílu jsme spustili tyto webové stránky, které mají sloužit ke zvýšení popularity plavání ve středočeském kraji a především ve městě Poděbrady a jeho nejbližším okolí.